Velkom’n te’ SydVest-Bus.dk
– Synnejyllands alsidich busselskab !

Vi tebye buskørsel te´ol å enhver; stoe som små gruppe, lång rejse såvel som kort tu’e, te’ de kvalitetsbevidst der ve’ ha rechte fiin busse å te’ de prisbevidst.
Te’ æ lejrskol’tur, skoeluflucht, foreningstue, bestyrlsuflucht, messetu’e m.m.
Vi tebye buskørsel i forbindels med transfers å incoming

 

Få svar å din spørgsmål omkring buskørsel å de hæ si’e, å tøv it mæ å kontacht vos å mail elle telefon