SydVest-Bus – Vestsynnejyllands nyy, gammel busselskab !

01. August 2000SydVest-Bus Tønder-Løgumkloster er sinnt den 1. august 2000 æ resultat af to ‘gammel’ synnejysk busvunmænds sammenlægning. Jens Peter Jensen, busvunmand i Løgumkloster i næsten 40 år, æverdracher i forbinnels med generationsskift sin forretning til æ søn Henrik Jensen. Sørens Busser Møgeltønder, v/ busvunmand Søren Linnet, sæll’ samtidich sin forretning til Henrik Jensen, og fortsætte som chauffø’e i det nyy selskab.Det æ så’lees to gammel busselskabe, der blyver til jet nyt. Æ navn SydVest-Bus fortæl kort å godt hvo vi boe å hvo vi først å fremmest arbe, samt hva vi laue. Vi har vål bramgæs som vort logo, idet det æ æn flot fuul som i sto’e antal besøch vå ejn å sin lång rejs te å fra sit yngleområ’i. Vosses busser æ mal i æn flot kongeblå farv’, som symbol for både va’ihav å den himmel, der æ så højt op til he’ue vest å.

Mæarbejde :

Henrik C. Jensen

Indehaver Henrik C. Jensen

Som ansvale indehaver af æ firma vareteje Henrik det mest af æ administration, he’unne tebøj. sgivning å bochholderi. Henrik kør osse turistbus i hele Europa å Danmark, tit å gjern mæ gruppe rundt i æ Tynne-marsk.

 
 

Kontoe å chaufføe Kirsten Jensen

Kirsten æ den I mest mør’ å æ telefon. Selv om Kirsten teje sæ af æ telefon, turplanlægning å lønadministration, findes hun osse tit bach æ rat i både skol’busse å turistbusse.

Kirsten Schulz