Vi u’føe rutekørsel for skole, kommune, institutione å foreninge, både lokalt å regionalt.