Fra Ruchbrøi til Dobbeltdække’!

Vi uefør kørsel i ind- å uulaen mæ moderne turistbusse’ i ål størrelse’, lich fra æn 16 persones minibus te’ æn 79 persones dobbeltdække’bus.

  • Foreninge’
  • Skole’
  • Firmae’
  • Institutione’

– Vi løs Jert behov for buskørsel, å vi kan hjølp med æ planlæchning å eventuelle idee’ til ufluchter m.m. Vi ka osse arrangere Jert rejs med hotel å det hele, å vort mælemskab af æ Rejsegarantifond æ Jert garanti  for at det hele kan arrangeres sikkert å lovle’. Lejrskole æ jet af vort stoe aktivitetsområi’e, å ska din klasse å lejrskol i Synnejylland, så ska do rekvire’e vort folder mæ turforslag.

Kontacht vos !– Ingen opgau æ for lille, å kun få æ for sto’e